Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SMWP_105 - Respekt

Cofnijmy się kilkanaście lat wstecz. Mamy rok 2002. Pomimo zakazu przynoszenia do szkoły pokemonów ich handel trwa w najlepsze. W łazienkach trwają potajemne gry o kultowe stwory. Sytuacja w szkole podstawowej Jasia staje się coraz bardziej niebezpieczna. Niektórzy posiadacze zbliżają się już do pełnych kolekcji i bardzo ciężko będzie ich pokonać. To oni wyznaczają reguły panujące na korytarzach. Jasiu chciałby przystąpić do paczki przodującej w rozgrywkach jednakże boi się, że jego ilość plastikowych krążków jest zbyt mała, aby móc pojedynkować się z dobrymi graczami. Pomóż mu i napisz program z potajemnie zebranych informacji odpowiadający na pytanie ilu graczy ma więcej krążków od niego.

Wejście

Na początku jedna liczba T(1≤T≤105) określająca liczbę graczy w szkole łącznie z Jasiem. W drugiej linii T liczb naturalnych z przedziału domkniętego od 0 do 1014 reprezentujących liczbę krążków posiadanych przez każde z dzieci. W kolejnej linii liczba P(1≤P≤105) będąca liczbą zapytań o liczbę graczy posiadających większą ilość pokemonów. Następnie w kolejnych P liniach liczba pokemonów Jasia.

Wyjście

Liczba graczy, którzy mają więcej krążków od Jasia.

Przykład

Wejście:
8
5 2 5 4 4 5 6 3
4
4
5
2
6
Wyjście:
4
1
7
0

Dodane przez:Bartosz Rychcik
Data dodania:2016-05-25
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:Szkolne Mistrzostwa W Programowaniu

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.