Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SMWP_107 - Francois i Wielomiany

Napisz program, który wyznaczy sumę odwrotności pierwiastków danego wielomianu.

Wejście

Pierwsza liczba T(1≤T≤1000) określa ilość zestawów danych. W każdym zestawie jedna liczba  N(1≤N≤50) będąca stopniem danego wielomianu oraz N+1 liczb całkowitych będących kolejnymi współczynnikami wielomianu(mniejsze od 1012).Zakłada się, że wielomian stopnia N ma N pierwiastków wymiernych.

 

Wyjście

Suma odwrotnosci pierwiastków wielomianu w postaci ułamka nieskracalnego. Zachowujemy poprawny format wyjścia. Jako pierwszy wypisujemy znak, gdy wynik jest ujemny, w przeciwnym wypadku bez znaku. Następnie licznik, slash i mianownik.

Przykład

Wejście:
2
3
1 2 -5 -6
5
1 4 6 4 1 0
Wyjście:
-5/6
-4/1

Wyjaśnienie

1. x3+2x2-5x-6=0 => (x+1)(x-2)(x+3), zatem  

2. x5+4x4+6x3+4x2+x-0=0 => x(x+1)4, zatem


Dodane przez:Bartosz Rychcik
Data dodania:2016-05-25
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:Szkolne Mistrzostwa W Programowaniu

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.