Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SMWP_108 - Metro

W związku z obchodami dnia dziecka w Bajtogrodzkim metrze panuje straszny ruch. Do pilnowania porządku oraz sprawności komunikacyjnej powołano specjalną grupę osób. Pech chciał, że zostałeś do niej powołany i nie możesz bawić się wraz z innymi. Musisz jednak pogodzić się ze swoim losem i sumiennie wypełniać obowiązki, bo w przeciwnym razie czeka Cię kara finansowa. Twoim zadaniem jest pilnowanie jednej ze stacji metra. Musisz na bieżąco sprawdzać  priorytet pośpiechu podróżnych i ustawiać ich w odpowiedni sposób w kolejce oczekujących na pociąg metra. Wsiadają najpierw ci, których priorytet jest największy, gdy zabraknie miejsc pozostali czekają na kolejny kurs. Wiesz także, że w każdym momencie może zadzwonić szef i zapytać Cię o liczbę osób na stacji oraz o oczekujące ważne osobistości(osoby z największym priorytetem pośpiechu). Znając swoje obowiązki postanawiasz napisać program, który odciąży Cię od ciężkiej pracy.

Wejście

W pierwszej linii jedna liczba T(1≤T≤105określająca ilość zaistniałych zdarzeń na stacji metra. Następnie w T liniach opisane zdarzenia:
a [liczba] – na stację przyszło [liczba] nowych osób. Następnie a priorytetów pośpiechu kolejno dla każdego pasażera.

r [liczba] – przyjechał pociąg o [liczba] miejscach. 

c – zapytanie o liczbę oczekujących pasażerów.

p – zapytanie o najwyższy priorytet czekających.

 

[liczba] jest liczbą naturalną z zakresu [1…1000]. Priorytet jest określany przez liczby naturalne z zakresu [1…1016].

Wyjście

Dla każdego polecenia c i p wypisujemy odpowiedź na zapytanie, gdzie c to pytanie o liczbę oczekujących pasażerów, a p pytanie o najwyższy priorytet oczekujących na pociąg. W przypadku zapytania p, gdy liczba osób oczekujących wynosi zero za priorytet przyjmujemy również zero, ponieważ nikomu się nie śpieszy.

 

Przykład

Wejście:
8
a 3 5 3 8
c
p
a 2 8 2
c
r 2
c
p
Wyjście:
3
8
5
3
5

Wyjaśnienie

1) Na stacji jest 0 osób. Następnie przychodzą 3 osoby o priorytetach 5 3 8. c=3 , p=8.

2) Na stację przychodzą kolejne 2 osoby o priorytetach 8 2. c=5, p=8.

3) Mamy na stacji osoby o priorytetach 2 3 5 8 8. Pociąg zabiera dwie osoby. c=3, p=5.


Dodane przez:Bartosz Rychcik
Data dodania:2016-05-25
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:Szkolne Mistrzostwa W Programowaniu

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.