Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SMWP_110 - Tunel czasoprzestrzenny

Naukowcy od zawsze marzyli o podróżach międzygalaktycznych. Teraz jest już to możliwe. Odkryto bowiem tunel czasoprzestrzenny. Łączy on dwie galaktyki. Tunel ten ma jeszcze jedną właściwość: im jest dłuższy tym są mniejsze koszta wytworzenia go. Jako ze pracujesz w grupie naukowców zostałeś poproszony o znalezienie galaktyki która jest najbardziej odległa od tej w której obecnie się znajdujesz.
Wejście:
Pierwsza linia wejścia składa się z trzech liczb całkowitych: xg, yg określających współrzędne galaktyki w której się znajdujesz oraz liczby n określającej ile jest odkrytych galaktyk.
xg, yg<=|10^6|; n<10^6
W kolejnych n liniach punkty określające współrzędne x,y galaktyk do których możliwa jest podróż.
x, y<=|10^6|

Żadne współrzędne się nie powtarzają .


Wyjście:
Współrzędne najdalej oddalonej galaktyki oraz w nowej linii odległość do niej zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku
Uwaga: Gwarantuje się że istnieje tylko jedna galaktyka która jest w najdalszej odległości od punktu startowego.

IN:
0 0 7
1 0
1 -1
2 1
-2 -1
3 0
-2 2
-1 -2

OUT:
3 0
3.00

IN:
0 0 10
1 -3
2 -1
-1 -1
4 2
6 -2
-2 4
2 1
1 2
-3 -1
-1 2

OUT
6 -2
6.32


Dodane przez:I will catch you
Data dodania:2016-05-25
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.