Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SMWP_111 - Modalna

Zadanie wprost z podręczników matematycznych :D Znajdź liczbę, która występuje największą ilość razy. W przypadku, gdy takich liczb jest kilka, wypisz słowo "BRAK".

Wejście

Pierwsza liczba n<=106 oznacza ilość liczb.W kolejnych n liniach liczby dodatnie <=10100 bez zer wiodących.

Wyjście

Liczba występująca największą ilość razy lub słowo "BRAK".

Przykład

Wejście:
4
1
2
1
3
Wyjście:
1

 

Wejście:
4
1
1
2
2
Wyjście:
BRAK


Dodane przez:Maciej Grabowski
Data dodania:2016-05-25
Limit czasu wykonania programu:1s-3s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.