Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SMWP_112 - Rozkład pracy

Bajtomir to bardzo przedsiębiorczy człowiek. Znalazł on n ofert pracy, każda w formacie p k c (p-dzień, w którym miałby zacząć pracę z samego rana ;k-dzień, w którym miałby skończyć pracę, gdy już będzie ciemno ; c-ilość pieniędzy,jaką może zarobić)

Napisz program, który obliczy ile najwięcej może zarobić Bajtomir.

Wejście

Pierwsza liczba n to liczba ofert pracy (n<=106).

W kolejnych n liniach oferty pracy w formacie p k c (0<p<=1010 , p<k<=1010 , c<=1010)

Wyjście

Jedna liczba będąca największą kwotą, jaką może zarobić Bajtomir.

Przykład

Wejście:
5
1 2 3
3 5 6
2 3 8
1 2 2
4 5 2

Output:
10


Dodane przez:Maciej Grabowski
Data dodania:2016-05-25
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.