Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SMWP_114 - Sinusoidalne Szyfratory

Przed Tobą kolejne zadanie mówiące o szyfrowaniu. Tym razem jednakże nie musisz odgadywać sposobu jaki został użyty do szyfrowania. Twoim zadaniem jest po prostu zaszyfrować dany ciąg znaków według  szyfrowania płotkowego opisanego na tej stronie Szyfr Płotkowy .

 

Wejście

W pierwszej linii danych jedna liczba T(1≤T≤105). Określająca ilość ciągów znaków do wczytania. Każdy ciąg w oddzielnej linii nie dłuższy niż 104 znaków. Mogą występować tylko wielkie litery alfabetu angielskiego. Po każdym ciągu jedna liczba naturalna K(1≤K≤10).

Wyjście

Zakodowany ciąg znaków.

Przykład

Wejście:
3
ZADANIEJESTPROSTE 4
KONKURSJESTFAJNY 3
LUBIEPROGRAMOWAC 2
Wyjście: ZERAIJPODNETSEAST KUEAOKRJSFJYNSTN LBERGAOAUIPORMWC

Dodane przez:Bartosz Rychcik
Data dodania:2016-05-25
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:Szkolne Mistrzostwa W Programowaniu

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.