Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SM_01_00 - Szyfr

Jasio przechodzi egzamin na kryptologa. Niestety jedno z zadań okazało się trudniejsze niż sam Jasio przypuszczał. Korzystając z nieuwagi egzaminatorów szybko przesłał tobie informacje o szyfrze. Nie pozostaje ci nic innego jak pomoc biednemu Jaśkowi.


Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca ilość zestawów danych (n<1000).
W kolejnych wierszach ciąg binarny nie dłuższy niż 1000 znaków.
Wyjście
Odszyfrowana wiadomość.

Wejście:
3
00110100010000010011101000101100000000100100100100
000000101100000011000000001010011101001100000
0000101110010110010001010010000101101110010110010001010

Wyjście:
Zadanie ma formę łamigłówki I wyjście celowo nie zostało pokazane.
(Zawiera tylko wielkie litery.)

Dodane przez:I will catch you
Data dodania:2016-05-25
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.