Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SPEEDM - Pomiar Prędkości

Firma KarBajt prowadzi serwis samochodowy. W celach badania przyśpieszenia oraz zdolności hamowania samochodów KarBajt montuje w nich pewne specyficzne urządzenie. Jego zadaniem jest monitorowanie zmian prędkości. Urządzenie co sekundę zapamiętuje o ile zmieniła się prędkość samochodu przez tą sekundę. Niestety nie jest ono w stanie określić czy prędkość zmalała czy wzrosła (no cóż... nie jest to może najlepsze urządzenie do tego typu pomiarów, ale przynajmniej jest tanie). Uwaga, jeżeli na przykład samochód jechał w jednej sekundzie z prędkością 10, a w kolejnej -5 (tzn. do tyłu), to urządzenie dokona pomiaru o wartości 15.

Pewnego dnia serwisant KarBajt'u miał stłuczkę podczas jazdy badanym samochodem. Sprawą natychmiast zainteresowała się policja. Po dłuższych oględzinach miejsca wypadku wywnioskowano, że serwisant jest winny tylko jeżeli przekroczył dozwoloną prędkość. Jako że nie było naocznych świadków (poza uczestnikami wypadku) odwołano się do danych zapamiętanych przez wspomniane urządzenie. Charakter urządzenia nie pozwala co prawda na odczytanie dokładnej prędkości w momencie wypadku, ale można dzięki niemu jakoś ograniczyć od góry i od dołu możliwą prędkość. Przy odrobinie szczęścia, może to być jednoznaczny dowód niewinności albo winy serwisanta. Warto zaznaczyć, że policji nie interesuje to czy kierowca przekroczył prędkość jadąc do przodu czy do tyłu - interesuje ich tylko wartość bezwzględna prędkości.

Zadanie

Dla podanej liczby pomiarów oraz wartości tych pomiarów zrobionych przez urządzenie przed wypadkiem należy określić jaka była minimalna i maksymalna możliwa wartość bezwzględna z prędkości pojazdu w momencie ostatniego z pomiarów. Należy założyć, że w momencie włączenia urządzenia samochód stał (miał prędkość 0).

Specyfikacja wejścia

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna dodatnia liczba całkowita, oznaczająca liczbę zestawów testowych, które dalej pojawią się na wejściu. Każdy zestaw ma następującą postać. W pierwszej linii znajduje się jedna liczba całkowita N (1 ≤ N ≤ 5.000), oznaczająca liczbę pomiarów, które zrobiło urządzenie. W kolejnych N liniach zestawu znajduje się N nieujemnych liczb całkowitych (każda w osobnej linii), oznaczających dokonane pomiary w kolejnych sekundach. Można założyć, że suma wartości pomiarów nie przekracza 10.000.

Specyfikacja wyjścia

Dla każdego zestawu danych pojawiającego się na wejściu należy wypisać linię zawierającą dwie liczby całkowite oddzielone jedną spacją. Pierwsza liczba ma oznaczać minimalną, a druga maksymalną prędkość jaką mógł mieć samochód dla danych pomiarów.

Przykład

Wejście

2
4
10
3
5
4
5
4
11
5
5
5

Wyjście

2 22
0 30

Dodane przez:adrian
Data dodania:2005-11-26
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:MWPZ 2003

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.