Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

STACKX - Placki

Wyobraźmy sobie placki i obiad dla bardzo licznej grupy programistów (programiści uwielbiają placki). Dziś kucharzem jest profesor Algobit. Patelnia, na której smaży nie jest równa i choć placki wychodzą okrągłe, mają one różne średnice. Profesor układa je na jeden wielki stos i jeśli ktoś jest głodny może sobie wziąć placek z samej góry. Twoim zadaniem jest wykonać program, który będzie symulował opisaną sytuację.

Wejście i Wyjście

W pierwszym wierszu jedna liczba nie większa niż 106 określająca liczbę zapytań. Każde zapytanie wygląda następująco:

  • [+ liczba] - należy na stos dodać placek, którego średnica jest równa liczba. Średnica jest liczbą rzeczywistą dodatnią zapisaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  • [ - ] - należy zdjąć placek ze stosu i wypisać jego średnicę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
  • [?] - należy napisać liczbę placków na stosie.

Przykład

Wejście:
8
+ 12.00
+ 12.05
+ 11.00
?
-
?
+ 12.34
-
Wyjście:
3
11.00
2
12.34

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-01-06
Limit czasu wykonania programu:1s-10s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

ukryj komentarze
2021-09-07 22:30:44
stos placek
2021-09-07 22:30:38
idealne zadanie, wyszlo a to najwazniejsze :ppp
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.