Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

STRUCT1 - Która ćwiartka

Napisz program, który przypisze punkty należące kolejno do I, II, III oraz IV ćwiartki układu współrzędnych. 

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba określająca ilość punktów do wczytania.

Następnie wczytujemy n (n < 1000) punktów składających się z nazwy w postaci dużej litery i dwóch współrzędnych.

Wyjście

Wypisujemy wszystkie informacje punktów, które znajdują się w I ćwiartce, następnie w II, III i IV. Punktów, które leżą na osiach X i/lub Y nie wypisujemy. Każdą ćwiartkę poprzedzamy numerem ćwiartki. Punkty wypisujemy w kolejności wczytania.

Przykład

Wejście:
5
A -1 1
C 2 2
D -3 -3
B 0 1
X -3 -2

Wyjście:
I
C 2 2
II
A -1 1
III
D -3 -3
X -3 -2
IV

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-05-23
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.