Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

STRUCT2 - Studenci

Napisz program, który będzie przechowywał bazę studentów. Każdy student składa się z następujących informacji:

Imię (ciąg znaków nie dłuższy niż 20), Nazwisko (ciąg znaków nie dłuższy niż 30), wiek (liczba nautalna nie większa niż 100), płeć (jedna litera ze zbioru {k, m}). 

Następnie program będzie pobierał nazwisko studenta i sprawdzał czy taki student widnieje w bazie. Jeśli tak, to wypisuje jego dane, w przeciwnym wypadku wypisuje napis brak.

Uwaga! Nazwiska studentów nie powtarzają się.

Input

W pierwszym wierszu jedna liczba określająca ilość studentów w bazie (nie więcej niż 1000).

Następnie dla każdego studenta pobierane są dane: imię, nazwisko, wiek i płeć.

Następnie jedna liczba q nie większa niż 1000, określająca liczbę zapytań.

Dla każdego zapytania jedno nazwisko studenta.

Output

Dla każdego zapytania wypisanie danych studenta lub słowa brak, gdy taki student nie widnieje w bazie.

Example

Input:
3
Jan Kowalski 23 m
Iwona Kaszuba 26 k
Kamil Nowak 22 m
2
Nowak
Nowicki

Output:
Kamil Nowak 22 m
brak

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-05-23
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.