Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SUMREKUR - Suma rekurencyjnie

Napisz program, który wyznaczy rekurencyjnie sumę kolejnych liczb naturalnych.

Wejście

W pierwszym wierszu liczba t określająca liczbę zestawów danych (t<100).

Każdy zestaw danych składa się z jednej liczby naturalnej n nie większej niż 100.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych suma wszystkich liczb naturalnych nie większych niż n.

Przykład

Wejście:
3
0
3
5

Wyjście:
0
6
15

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-04-29
Limit czasu wykonania programu:1s-5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

ukryj komentarze
2021-09-05 21:18:49
proste jak kwadraty i szesciany do nauki
2021-09-05 21:16:28
czas trochę długi ale ważne ze wyszło :)))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.