Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SWITCH12 - Podstawy C plus plusa

Odpowiedz na pytanie:

1. Komentarz wielolinijkowy w C++ to:

 1. /* ........ */
 2. (* .........*)
 3. { ............ }
 4. // ..............

2. Dla danych operacji:

int a= 3, b = 5; a+=b; a/=3; cout<<a;

Na ekranie zostanie wypisane:

 1. 8
 2. 2.66667
 3. 2
 4. 1

3. Co zostanie wypisane na ekranie dla następujących instrukcji:

int a = 10, b = 100; if(a<b) cout<<"ha"; else cout<<"haha"; cout<<"hahaha";

 1. ha
 2. hahahaha
 3. hahaha
 4. haha

4. Które zdanie jest nieprawdziwe:

Trójargumentowy operator:

 1. wygląda następująco: warunek?co jeśli prawda: co jeśli fałsz;
 2. Mozna nim zastąpić instrukcję warunkową
 3. Występuje z alternatywą lub nie
 4. Zawsze posiada część z alternatywą

5. Ktróre wczytanie trzech zmiennych jest nieprawidłowe:

 1. cin>>a,b,c;
 2. cin>>a; cin>>b; cin>>c;
 3. cin>>a>>b>>c;
 4. cin>>a>>b;cin>>c;

Input

Jedna liczba określająca nr pytania.

Output

Numer prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie.

Example

Input:
2

Output:
Tu trzeba podać odpowiedź dla pytania numer dwa np. 3

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-10-22
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.