Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SWITCHCASE1 - Kalkulator

Na wejściu pojawią się dwie liczby całkowite dodatnie i operator arytmetyczny w formacie: liczba operator liczba. Wykorzystując instrukcję wielokrotnego wyboru wykonaj odpowiednie działanie. Operatory, które mogą się pojawić: +, -, *, / - dzielenie całkowite, % - reszta z dzielenia, : - dzielenie rzeczywiste.

Wejście

Na wejściu pojawią się dwie liczby całkowite dodatnie oraz operator.

Wyjście

Wynik działania

Przykład 1

Wejście:
2 : 4

Wyjście:
0.5

Przykład 2

Wejście:
2 / 4

Wyjście:
0

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2016-10-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.