Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SZCZESNOWICZ - Sprawdź trójkąt

Napisz program, który sprawdzi czy da się ułożyć trójkąt z podanych odcinków.

Input:

Trzy liczby całkowite określające długości odcinków.

Output:

Stwierdzenie w postaci: „Tak, da sie zbudowac trojkat o bokach [a] [b] [c]”, jeśli trójkąt o podanych bokach jest możliwy, lub: „Nie, nie da sie zbudowac trojkat o bokach [a] [b] [c]”

Przykład 1:

Input:

10 3 4

Output:

Nie, nie da sie zbudowac trojkat o bokach 10 3 4

Przykład 2:

Input:

5 10 13

Output:

Tak, da sie zbudowac trojkat o bokach 5 10 13


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-06-16
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:Aleksander Szczęsnowicz

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.