Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SZ_FR_022 - Palindromiczny szyfr

W pliku szyfrogram.txt znajduje się tysiąc wierszy po tysiąc liter. W pliku tym zostało zaszyfrowane pewne przesłanie skierowane do ciebie. Odczytaj wiadomość i wklej ją jako rozwiązanie tego zdania.

Szyfrowanie polega na tym, że w co 30 wierszu pobierz literę stojącą na pozycji równej minimalnej zamianie liter w tym wierszu powodującej, że wiersz ten będzie tworzył palindrom.

Ukrywanie wiadomości w ten sposób nazywa się steganografią.

Wyjście

Przesłanie (nie program) odczytane z pliku szyfrogram.txt


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2022-04-23
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:TEXT

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.