Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SZ_FR_024 - Wiadomość

Jasio przesłał do Ciebie dwie wiadomości w oddzielnych mailach. Zrobił to ze względu bezpieczeństwa. Chciał przekazać Ci bardzo ważną informację. W pierwszej wiadomości przesłał szyfrogram, w drugiej klucz do odszyfrowania. W 2456 linijce szyfrogramu znajduje się wiersz, który należy odszyfrować, natomiast klucz składa się z dokładnie takiej samej liczby znaków co tekst do odszyfrowania. Jasio zdradza sposób deszyfrowania wiadomości. Oto on! Każdej literze szyfrogramu nadajemy jej numer wystąpienia w alfabecie począwszy od zera: A - 0, B - 1 itd.. Dokładnie to samo robimy z kluczem. Następnie do każdej litery szyfrogramu dodajemy odpowiedni numer litery z klucza. W ten sposób otrzymujemy tekst jawny. Jeśli suma przekroczy wartość 25, to moduluj ją z liczbą 26. Otrzymany wynik to numer litery (numerujemy od zera) w alfabecie.

W pliku szyfrogram2.txt znajduje się tekst do odszyfrowania, natomiast w pliku klucz.txt znajduje się klucz. Odszyfruj wiadomość i prześlij ją w postaci tesktu jako rozwiązanie tego zadania.

Wejście

W pliku szyfrogram2.txt znajduje się 10000 wieszy tekstu złożonego z dużych liter języka łacińskiego. 

W pliku klucz.txt znajduje się klucz złożony z dużych liter języka łacińskiego. Ilość liter jest równa liczbie liter w 2456 wierszu szyfrogramu.

Wyjście

Wiadomość od Jasia dla Ciebie.


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2022-04-26
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:TEXT

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.