Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SZ_FR_037 - Pliki — znajdź najmniejszą

Zadanie jest bardzo proste. W pliku min.txt znajduje się 200 dodatnich liczb całkowitych nie większych niż milion.

Znajdź pozycję najmniejszej z nich.

Wyjście

Jako rozwiązanie wyślij tylko wynik, nie program, w postaci dwóch liczb: najmniejsza liczba z pliku min.txt oraz pozycja jej wczytania.


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2022-11-07
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:TEXT

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.