Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TRASSY - Droga do szkoły

Jasiu jest uczniem, który często spóźnia się do szkoły. Tym razem pierwszą lekcją jest programowanie. Uczeń wie, że nauczyciel bardzo nie lubi, gdy uczniowie się spóźniają i zastanawia się czy zdązy na czas oraz czy jest sens iść do szkoły. Nasz bohater zastanawia się, czy jadąc z daną średnią prędkością uda mu się pokonać trasę do szkoły w danym czasie. 

Input

Dwie liczby całkowite określające odpowiednio czas jaki pozostał Jasiowi do rozpoczęcia lekcji oraz średnia prędkość samochodu Jasia.

Output

Jedna liczba określająca drogę jaką może pokonać Jasiu.

Example

Input:
2 70

Output:
140

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2012-11-08
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.