Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WSDOCPP12 - Bąłd czseki

Błąd czeski polega na omyłkowej zamianie ze sobą pozycjami dwóch sąsiednich liter w wyrazie. Sprawdź, czy podany wyraz jest zapisany z jednym błędem czeskim, czy może jest zapisany prawidłowo.

Wejście

W pierwszym wierszu jeden wyraz złożony z małych liter języka łacińskiego będący wzorcem. W drugim wierszu drugi wyraz złożony z małych liter, który należy sprawdzić pod kątem błędu czeskiego.

Wyjście

Napis ok, jeśli drugi wyraz zapisany jest bezbłędnie, napis bs, jeśli wyraz posiada dokładnie jeden błąd czeski, error, jeśli nie zachodzi żadna z dwóch poprzednich sytuacji.

Przykład

Wejście:
lokomotywa
lokomtoywa

Output:
bs

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2019-09-12
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.