Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WSDOPCC1 - parkrun Działdowo

Od sierpnia 2017 roku, w pięknej miejscowości Malinowo niedaleko pięknego miasta Działdowo odbywają się darmowe cykliczne biegi na pięć kilometrów. W najbliższą sobotę na stronie facebookowej zadeklarowało się n osób, które wezmą udział w wydarzeniu parkrun Działdowo #110 (110 bieg parkrun Działdowo). Od pewnego jasnowidza Janusza dostaliśmy informację, że na starcie stawił się k osób. Jaka jest różnica między zadeklarowanymi osobami a informacją podaną od jasnowidza Janusza?

Wejście

Dwie niewielki liczby naturalne n i k.

Wyjście

Jedna liczba naturalna określająca różnicę miedzy zadeklarowanymi osobami a faktyczną liczbą biegnących w parkrunie.

Przykład 1

Wejście:
30 28

Wyjście:
2

Przykład 2

Wejście:
28 30

Wyjście:
2

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2019-09-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.