Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WSK1 - Wskaźniki - odpowiedz na pytanie

Napisz program, który odpowie na następujące pytania:

1. Która z podanych instrukcji prawidłowo przypisze wartość zmiennej statycznej do wskaźnika:

a) int a =1, *b; b = a;

b) int a = 1, *b; *b = a;

c) int a = 1, *b; a = *b;

d) int a = 1, *b; a = b;

2. Która z podanych instrukcji jest prawidłowym przypisaniem do wskaźnika:

a) int a, *b; &a = *b;

b) int a, *b; b = a;

c) int a,*b; *b = &a;

d) int *a, b; a = &b;

3. Wskaźnik to:

a) zmienna, która przechowuje inne zmienne

b) zmienna, ktora przechowuje wartości innych zmiennych

c) zmienna, która przechowuje adres innej zmiennej

d) wskazuje na wartości innych zmiennych

4. Co zostanie wypisane na ekranie dla danej intrukcji:

int *a, b = 2, *c; a = &b; *c = b++;

cout<<b<<" "<<*c;

a) 2 2

b) 3 3

c) 3 2

d) taki zapis jest niedopuszczalny

5. Co zostanie wypisane na ekranie dla instrukcji;

 int *a, *b, c; *a = 3; c = *a; *b = *a-1; 

cout<<*a<<" "<<*b<<" "<<c;

a) 3 2 3

b) 4 4 4

c) taki zapis jest niedopuszczalny

d) 3 4 3

 

Input

Jedna liczba z zakresu {1, 2, .. 5} określająca nr pytania.

Output

Jeden znak z zakresu {a,.. d}, będący odpowiedzią na zadane pytanie.


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-06-03
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.