Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_01_01 - Polonez

W najbliższej studniówce wezmą udział klasy: 3a, 3b oraz 4j. W każdej z nich jest pewna liczba dziewcząt i chłopców, nie więcej niż 30 osób w klasie. Określ, ile maksymalnie par może zatańczyć Poloneza? Wiadomo, że w tańcu biorą udział tylko uczniowie podanych klas zaś pary dziewcząt i chłopców nie muszą być z tej samej klasy.

Wejście

W pierwszym wierszu trzy liczby a, b i c określające liczbę osób w każdej z klas. Każda z liczb mieści się w przedziale [1, 30].

W kolejnych trzech wierszach znajdują się imiona uczniów każdej z klas 3a, 3b oraz 4j. Każde damskie imie kończy się literą a, natomiast męskie nie. Imiona złożone są tylko z liter alfabetu łacińskiego. Pierwsza litera imienia jest duża, pozostałe są małe. Długość imienia mieści się w przedziale [3, 9].

Wyjście

Jedna liczba określająca maksymalną liczbę par, która moze zatańczyć Poloneza.

Przykład

Wejście:

4 5 6
Adam Anna Kinga Kamila
Robert Andrzej Karol Kamil Irmina
Aleksandra Kinga Roza Agnieszka Miroslawa Kornelia

Wyjście:

5

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-07-09
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.