Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_01_05 - Która godzina?

Odczytaj godzinę z pewnego specyficznego zegara.

Wejście

Cztery niewielkie liczby całkowite, złożone wyłącznie z 0 i 1.

Wyjście

Wypisz godzinę w formacie GG:MM.

Przykład

Wejście:

0 1 11 110

Wyjście:

01:36

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-07-09
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.