Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_01_07 - 2, 3 i 6

Napisz program, który wygeneruje napis składający się wyłącznie z liter a i b według następujących zasad:

  • jeśli liczba dzieli się przez 6 wypisz ab
  • jeśli liczba dzieli się przez 2 ale nie dzieli się przez 3 wypisz a
  • jeśli liczba dzieli się przez 3 ale nie dzieli się przez 2 wypisz b

Na wejściu pojawi się przedział obustronnie domknięty złożony z dwóch niewielkich liczb naturalnych x i y, takich, że xy. Dla kolejnych liczb z tego przedziału zastosuj powyższe warunki.

Wejście

Dwie niewielki liczby naturalne x i y.

Wyjście

Napis złożony ze znaków a i b.

Przykład

Wejście:

2 6

Wyjście:

abaab

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-07-23
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.