Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_01_08 - Dynamiczny świat prostokątów

Należy wyznaczyć największą możliwą liczbę prostokątów włożonych jeden w drugi.

Wejście

W piewszym wierszu jedna liczba n określająca liczbę prostokątów (nie więcej niż 10 000). W kolejnych n wierszach wymiary prostokątów a x b. Wymiary są dodatnimi liczbami całkowitymi nie większymi niż milion. 

Wyjście

Jedna liczba określająca maksymalną liczbę prostokątów włożonych jeden w drugi. Grubość ściany prostokąta jest pomijalnie mała, co oznacza, że prostokąt o wymiarach x na y mieści się w prostokącie o takich samych wymiarach.

Przykład

Wejście:
12
5 6
4 4
10 3
3 9
3 3
3 8
11 2
2 9
7 2
2 6
2 5
4 2

Wyjście:
7

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-07-23
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.