Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_01_10 - Dwa prostopadłościany

Określ, czy możliwe jest, że jeden prostopadłościan można całkowicie włożyć w drugi w taki sposób, aby ściany prostopadłościanów były do siebie równoległe (prostopadłe). Grubość ich ścian są pomijalnie małe.

Wejście

Dane określone są w dwóch wierszach. W pierwszym wierszu są wymiary jednego prostopadłościanu, natomiast w drugim - drugiego prostopadłościanu. Wymiarami są trzy liczby całkowite a x b x  c mieszczące się w przedziale [1..1000].

Wyjście

Napis tak, jeśli prostopadłościany spełniają kryteria lub nie w przeciwnym razie.

Przykład

Wejście:
1 2 2
2 2 2
Wyjście:
tak

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-07-23
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.