Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_01_14 - Pies i jego właściciel

Pan Janusz jest właścicielem psa o imieniu Bajtos. Bajtos jest bardzo ruchilwym psem, poprostu lubi biegać (pan Janusz nie lubi biegać). Właściciel i pies właśnie wracają ze spaceru w stronę domu. W chwili rozpoczęcia powrotu do domu, pan Janusz znajduje się w odległości n metrów od domu i porusza się ze stałą prędkością V1 km/h, pies Bajtos jest przy nodze właściciela. Wracając pies biegnie wstronę domu, gdy do niego dotrze robi nawrót i biegnie w kierunku właściciela, gdy do niego dotrze robi nawrót i biegnie w stronę domu itd. Pies biegnie ze stałą prędkością V 2 km/h. Oblicz, jaką trasę pokonał pies. (V1 < V2).

Nawrót psa odbywa się w czasie pomijalnie krótkim.

Wejście

Trzy liczby całkowite n, V1 i V2. Liczba n jest nie większa niż 10 000, natomiast prędkości bohaterów są nie większe niż 30.

Wyjście

Jedna liczba zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, określająca trasę, jaką pokonał pies w metrach.

Przykład

Wejście:
1000 10 20

Wyjście:
2000.00

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-07-30
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.