Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_01_16 - Średnia arytmetyczna

Dla podanego ciąu liczb, znajdź taką, która jest najbliższą średniej arytmetycznej tych liczb. Jeśli jest kilka takich, wypisz największą.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca długość ciągu (nie więcej niż 1000)

W drugim wierszu n niewielkich liczb naturalnych.

Wyjście

Jedna liczba spełniająca kryteria zadania.

Przykład

Wejście:
3
1 3 4

Wyjście:
3

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-07-30
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.