Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_01_24 - Arytmetyka w systemie binarnym

Dodaj do siebie dwie liczby w systemie binarnym.

Wejście

W pierwszym wierszu dwie liczby k i n określające ilość cyfr pierwszej i drugiel liczby binarnej, nie większe niż 1000.

W kolejnych wierszach bity pierwszej liczby oddzielone znakiem końca linii, następnie w kolejnych n wierszach bity drugiej liczby.

Wyjście

Suma liczb binarnych, bez spacji między cyframi.

Przykład

Wejście:
3 5
1
0
1
1
1
0
1
1
Wyjście:
100000

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-09-24
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.