Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WYDAWANIERESZTY - Wydawanie reszty

Napisz program, który określi na ile sposobów możemy wydać jakąś resztę n mając do dyspozycji nominały 1, k, k2, k3, ...

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba naturalna dodatnia k nie większa niż milion.

W drugim wierszu jedna liczba q określająca liczba zestawów danych (nie większa niż milion).

W kolejnych q wierszach jedna liczba n reprezentująca resztę do wydania ( 1 <= n <= 1000000).

Wyjście

Dla każdego zestawu danych jedna liczba określająca ilość możliwych sposobów, na jakie możemy wydać resztę n. Wynik przedstaw modulo 109+7.

Przykład

Wejście:
2
4
1
2
10
1000000

Output:
1
2
14
46394541


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-04-15
Limit czasu wykonania programu:1s-5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.