Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WYRREK - Wyrazy rekurencyjnie

Wypisz wszystkie wyrazy, które pojawią się na wejściu w odwrotnej kolejności. Nie wolno używać fraz: for, while, goto oraz def.

Wejście

Pewna liczba wryazów. Każdy z nich składa się z wielkich liter języka łacińskiego - maksymalnie 10 znaków.

Wyjście

Wyrazy w odwrotnej kolejności.

Przykład

Wejście:
ADAM
OLA
KINGA
Wyjście:
KINGA
OLA
ADAM

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2016-02-14
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

ukryj komentarze
2016-02-15 23:02:56 Kacper Nowak
Sor whila nie zablokował :)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.