Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ZALEGOWSKI - Funkcja kwadratowa

Npisz program, który wyliczy miejsca zerowe funkcji kwadratowej i deltę.

Gdy nie ma miejsc zerowych wypisz "nie ma".

Input:

-3 -4 -5

Output:

x1=-2.12

x2=0.79

D=76


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-06-17
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

ukryj komentarze
2020-06-17 12:08:27
W przykładzie output powinien być "nie ma"
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.