Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ZAMZM - Zamiana wartości zmiennych

Dla podanych dwóch zmiennych całkowitych wykonaj zamianę wartości tych zmiennych.

Uwaga!!! Rozwiązania, które będą tylko wyświetlały zmienne w odwróconej kolejności będą dyskwalifikowane.

Input

Dwie liczby całkowite

Output

Wyświetlenie wartości tych samych zmienych po zamianie.

Example

Input:
2 3

Output:
3 2

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2012-11-13
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.