Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ZSNR1Z1 - Kto pierwszy

Jasiu i Stasiu stają na przeciw siebie w pewnej odległości d cm. Jasio stawia krok o długości j cm natomiast Stasiu o długości s cm. Po ilu krokach się spotkają.

Wejście

Trzy liczby naturalne d, j i s, wszystkie mieszczą się w przedziale [1..1015].

Wyjście

Jedna liczba kroków, po których się spotkają.

Przykład 1

Wejście:
100 30 70

Wyjście:
1

Przykład 2

Wejście:
100 20 70

Wyjście:
2

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-10-04
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.