Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ZSNR1Z2 - Rozdrabnianie tekstu

Na wejściu pojawi się tekst długości 2n, gdzie n jest liczbą naturalną nie większą niż 20. Następnie wypisz ten tekst, tak jak podano w przykładzie.

Wejście

Ciąg znaków złożony wyłącznie z wielkich liter alfabetu łacińskiego. Długość tekstu jest równy 2n.

Wyjście

Tekst wypiszujemy w n + 1 wierszach rozdrabniając go na części jak podano w przydładzie.

Przykład

Wejście:
KASZANKA
Wyjście:
KASZANKA
KASZ ANKA
KA SZ AN KA
K A S Z A N K A

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-10-04
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

ukryj komentarze
2018-12-02 11:10:01
"Tekst wypiszujemy w n + 1" :)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.