Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ZSNR1Z3 - Drzewo binarne

Drzewo binarne jakie jest każdy widzi. Twoim zadaniem jest określenie, czy dwie podane liczby znajdują się na tym samym poziomie w drzewie. Przyjmujemy, że wierzołek na szczycie ma numer 1, na drugim poziomie kolejno 2 i 3, na trzecim 4, 5, 6, 7, kolejne poziomy analogicznie.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba t określająca liczbę zestawów danych (nie więcej niż milion).

Każdy zestaw składa się z dwóch liczb naturalnych a i b mieszczących się w przedziale [1..1018].

Wyjście

Dla każdego zestawu napis Tak, jeśli liczby są na tym samym poziomie lub Nie w przeciwnym razie

Przykład

Wejście:
2
10 15
2 6

Wyjście:
Tak
Nie

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-10-05
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

ukryj komentarze
2021-10-09 23:36:53
:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
2021-10-09 23:36:23
super binary tree
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.