Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ZSNR1ZAD6 - Klocki i otwór

Jasio posiada pewną liczbę klocków w kształcie prostopadłościanów. Zabawa polega na tym, żeby wrzucić jak największą liczbę klocków do pudełka przez okrągły otwór. Napisz program, który określi, jaką maksymalnie liczbę klocków można wrzucić do pudełka.

Wejście

W pierwszym wierszu dwie liczby naturalne dodatnie r i n określające odpowiednio promień otworu w pudełku oraz liczbę klocków (obie liczby są nie większe niż milion). Następnie, w kolejnych n wierszach wymiary każdego z klocków - długość, szerokość i wysokość w postaci trzech liczb naturalnych dodatnich nie większych niż milio. 

Wyjście

Należy określić liczbę klocków, które można wrzucić do pudełka.

Przykład

Wejście:
2 4
2 2 2
5 5 5
1 2 7
1 1 1

Wyjście:
3

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-10-05
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.