Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ZSNR1_2 - Zapałki

Jasio zastanawia się, z ilu zapałek można zbudować daną cyfrę. Twoim zadaniem jest napisanie programu, który odpowie na nutrujące Jasia pytanie.

Wejście

Jedna cyfra arabska.

Wyjście

Najmniejsza liczba zapałek potrzebna do zbudowania cyfry. (rozpatrujemy wersję elektroniczną cyfr arabskich)

Przykład

Wejście:
7

Wyjście:
3

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-10-29
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.