lista zadań algorytmy problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
438    Liczby Pierwsze PRIME_T 318 40.94
601    NWD PP0501A 399 46.36
1019    Systemy pozycyjne SYS 79 60.00
12712    Suma dzielników DZIELN 97 25.25
12767    Metoda trapezów MTRAPEZ 50 35.10
12991    Parabole AL_03_10 12 14.12
13128    Przeszukiwanie binarne PBINARY 164 52.72
13137    Sortowanie liczb całkowitych SORTWNIA 74 33.86
13310    Postać binarna liczby naturalnej POSBIN 97 22.79
13587    Liczby Fibonacciego LFIBEGO 219 56.44
13682    Palindrom tekstowy PALIND2 292 46.05
13887    Wieże Hanoi REK1 35 59.14
14053    Skracanie ułamków SKRUL 181 60.68
14054    Najmniejsza wspólna wielokrotność NWWREK 169 64.59
14064    Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem PLINZWRT 122 58.47
14069    Testowanie algorytmów sortujących SORTTEST 169 70.51
14287    Schemat Hornera SCHHORN 125 47.45
14457    Szyfr cezara CEZAR 102 35.36
15486    Enigma w wersji light AL_11_07 65 40.61
18400    Enigma w wersji nieco mniej light AL_14_04 19 33.80
18873    Rozkład liczby na czynniki pierwsze RLNC 108 40.96
23887    Liczby pierwsze 2 PRIMEII 66 46.63
24031    Sortowanie wyrazów AVXLEX 31 29.71
26255    1 2 3 JEDDWATR 16 62.90
26294    Odcinki względem siebie ADCINKI 10 29.58
26312    Posortuj wyrazy SORTOWNIA2 15 41.41
26531    Posortuj parzyste SORTAGAIN 56 53.53
26846    Liczba czynników pierwszych LCZPIERW 18 72.09
26847    Wybory WYBORY0 33 43.60
27184    Metoda prostokątów METPROST 7 23.08
27215    Algorytm pierwiastkowania SQRTALG 32 30.94
29139    Czy to Fibonacci? FIBOAGAIN 29 67.65
29705    Dopasuj wzorzec STRWZORZEC 16 32.14
30918    Liczby sfeniczne SFENICZNEL 11 24.56
30920    Rozkład na czynniki - HARD FAKTHARD 7 18.64
30921    Być albo nie być BEORNOTTOBE 26 48.15
31125    Rozstęp zbioru ROZSTEPALGO 30 47.75
35325    Względnie pierwsze z 96 WZGLPRIMETYS 7 14.63
36168    Złożoność czasowa ML1_B 6 70.00
36173    Para liczb pierwszych ML2_A 11 40.00
36805    Liczby pierwsze kolejno odlicz PRIMEVNEXT 16 62.07
36866    NWD VS DZIELNIKI NWDDZIEL 3 22.73
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.