lista zadań algorytmy problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
438    Liczby Pierwsze PRIME_T 242 41.50
601    NWD PP0501A 320 47.51
1019    Systemy pozycyjne SYS 69 60.48
12712    Suma dzielników DZIELN 58 22.45
12767    Metoda trapezów MTRAPEZ 48 36.13
12991    Parabole AL_03_10 11 13.87
13128    Przeszukiwanie binarne PBINARY 131 55.36
13137    Sortowanie liczb całkowitych SORTWNIA 51 39.75
13310    Postać binarna liczby naturalnej POSBIN 77 23.36
13587    Liczby Fibonacciego LFIBEGO 168 58.22
13682    Palindrom tekstowy PALIND2 180 44.64
13887    Wieże Hanoi REK1 34 58.24
14053    Skracanie ułamków SKRUL 145 63.26
14054    Najmniejsza wspólna wielokrotność NWWREK 134 61.93
14064    Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem PLINZWRT 84 58.43
14069    Testowanie algorytmów sortujących SORTTEST 134 74.06
14287    Schemat Hornera SCHHORN 106 46.45
14457    Szyfr cezara CEZAR 78 33.65
15486    Enigma w wersji light AL_11_07 65 40.61
18400    Enigma w wersji nieco mniej light AL_14_04 19 33.80
18873    Rozkład liczby na czynniki pierwsze RLNC 91 40.43
23887    Liczby pierwsze 2 PRIMEII 29 43.36
24031    Sortowanie wyrazów AVXLEX 31 30.59
26255    1 2 3 JEDDWATR 16 62.90
26294    Odcinki względem siebie ADCINKI 9 43.48
26312    Posortuj wyrazy SORTOWNIA2 13 42.22
26531    Posortuj parzyste SORTAGAIN 18 50.52
26846    Liczba czynników pierwszych LCZPIERW 14 72.22
26847    Wybory WYBORY0 20 55.97
27184    Metoda prostokątów METPROST 6 32.56
27215    Algorytm pierwiastkowania SQRTALG 21 28.57
29139    Czy to Fibonacci? FIBOAGAIN 14 74.19
29705    Dopasuj wzorzec STRWZORZEC 10 30.00
30918    Liczby sfeniczne SFENICZNEL 8 27.78
30920    Rozkład na czynniki - HARD FAKTHARD 5 27.27
30921    Być albo nie być BEORNOTTOBE 16 39.02
31125    Rozstęp zbioru ROZSTEPALGO 20 46.51
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.