lista zadań algorytmy problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
438    Liczby Pierwsze PRIME_T 200 45.46
601    NWD PP0501A 277 50.83
1019    Systemy pozycyjne SYS 68 61.35
12712    Suma dzielników DZIELN 53 21.82
12767    Metoda trapezów MTRAPEZ 48 36.13
12991    Parabole AL_03_10 11 13.87
13128    Przeszukiwanie binarne PBINARY 109 55.31
13137    Sortowanie liczb całkowitych SORTWNIA 45 43.27
13310    Postać binarna liczby naturalnej POSBIN 77 23.36
13587    Liczby Fibonacciego LFIBEGO 162 57.82
13682    Palindrom tekstowy PALIND2 146 44.19
13887    Wieże Hanoi REK1 34 58.24
14053    Skracanie ułamków SKRUL 133 63.72
14054    Najmniejsza wspólna wielokrotność NWWREK 110 58.65
14064    Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem PLINZWRT 81 58.38
14069    Testowanie algorytmów sortujących SORTTEST 129 73.92
14287    Schemat Hornera SCHHORN 90 46.42
14457    Szyfr cezara CEZAR 75 33.02
15486    Enigma w wersji light AL_11_07 62 40.00
18400    Enigma w wersji nieco mniej light AL_14_04 19 33.80
18873    Rozkład liczby na czynniki pierwsze RLNC 79 41.63
23887    Liczby pierwsze 2 PRIMEII 27 43.12
24031    Sortowanie wyrazów AVXLEX 13 27.97
26255    1 2 3 JEDDWATR 16 62.90
26294    Odcinki względem siebie ADCINKI 9 43.48
26312    Posortuj wyrazy SORTOWNIA2 13 43.18
26531    Posortuj parzyste SORTAGAIN 15 48.94
26846    Liczba czynników pierwszych LCZPIERW 12 70.59
26847    Wybory WYBORY0 17 59.02
27184    Metoda prostokątów METPROST 6 32.56
27215    Algorytm pierwiastkowania SQRTALG 19 26.26
29139    Czy to Fibonacci? FIBOAGAIN 12 72.41
29705    Dopasuj wzorzec STRWZORZEC 9 29.73
30918    Liczby sfeniczne SFENICZNEL 8 27.78
30920    Rozkład na czynniki - HARD FAKTHARD 5 27.27
30921    Być albo nie być BEORNOTTOBE 14 35.90
31125    Rozstęp zbioru ROZSTEPALGO 16 53.03
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.