lista zadań algorytmy problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
438    Liczby Pierwsze PRIME_T 268 40.30
601    NWD PP0501A 353 46.45
1019    Systemy pozycyjne SYS 74 61.02
12712    Suma dzielników DZIELN 64 22.13
12767    Metoda trapezów MTRAPEZ 48 35.75
12991    Parabole AL_03_10 11 13.87
13128    Przeszukiwanie binarne PBINARY 146 54.86
13137    Sortowanie liczb całkowitych SORTWNIA 57 37.33
13310    Postać binarna liczby naturalnej POSBIN 94 23.25
13587    Liczby Fibonacciego LFIBEGO 179 56.05
13682    Palindrom tekstowy PALIND2 240 45.29
13887    Wieże Hanoi REK1 35 59.14
14053    Skracanie ułamków SKRUL 159 61.07
14054    Najmniejsza wspólna wielokrotność NWWREK 151 62.31
14064    Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem PLINZWRT 87 58.70
14069    Testowanie algorytmów sortujących SORTTEST 165 70.39
14287    Schemat Hornera SCHHORN 108 46.48
14457    Szyfr cezara CEZAR 81 33.43
15486    Enigma w wersji light AL_11_07 65 40.61
18400    Enigma w wersji nieco mniej light AL_14_04 19 33.80
18873    Rozkład liczby na czynniki pierwsze RLNC 106 41.58
23887    Liczby pierwsze 2 PRIMEII 31 43.97
24031    Sortowanie wyrazów AVXLEX 31 29.89
26255    1 2 3 JEDDWATR 16 62.90
26294    Odcinki względem siebie ADCINKI 9 41.67
26312    Posortuj wyrazy SORTOWNIA2 14 42.11
26531    Posortuj parzyste SORTAGAIN 24 50.45
26846    Liczba czynników pierwszych LCZPIERW 14 70.27
26847    Wybory WYBORY0 30 46.99
27184    Metoda prostokątów METPROST 6 27.45
27215    Algorytm pierwiastkowania SQRTALG 31 30.43
29139    Czy to Fibonacci? FIBOAGAIN 15 70.59
29705    Dopasuj wzorzec STRWZORZEC 11 31.71
30918    Liczby sfeniczne SFENICZNEL 8 24.39
30920    Rozkład na czynniki - HARD FAKTHARD 5 23.08
30921    Być albo nie być BEORNOTTOBE 18 41.86
31125    Rozstęp zbioru ROZSTEPALGO 25 46.94
35325    Względnie pierwsze z 96 WZGLPRIMETYS 6 66.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.