lista zadań algorytmy problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
438    Liczby Pierwsze PRIME_T 335 38.51
499    Czy umiesz potęgować PA05_POT 11 33.33
601    NWD PP0501A 412 47.03
663    Sort 1 PP0506A 26 50.75
1019    Systemy pozycyjne SYS 93 60.27
1300    Szyfr Cezara JSZYCER 7 61.54
12712    Suma dzielników DZIELN 111 26.36
12767    Metoda trapezów MTRAPEZ 62 34.06
12991    Parabole AL_03_10 13 14.76
13128    Przeszukiwanie binarne PBINARY 190 54.71
13137    Sortowanie liczb całkowitych SORTWNIA 80 34.05
13310    Postać binarna liczby naturalnej POSBIN 103 22.28
13587    Liczby Fibonacciego LFIBEGO 240 56.66
13682    Palindrom tekstowy PALIND2 433 45.71
13887    Wieże Hanoi REK1 37 58.76
14053    Skracanie ułamków SKRUL 198 58.58
14054    Najmniejsza wspólna wielokrotność NWWREK 192 65.30
14064    Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem PLINZWRT 129 58.17
14069    Testowanie algorytmów sortujących SORTTEST 187 71.88
14287    Schemat Hornera SCHHORN 137 46.46
14457    Szyfr cezara II CEZAR 112 36.84
15486    Enigma w wersji light AL_11_07 75 40.41
18400    Enigma w wersji nieco mniej light AL_14_04 22 33.73
18873    Rozkład liczby na czynniki pierwsze RLNC 119 40.56
23887    Liczby pierwsze 2 PRIMEII 77 48.26
24031    Sortowanie wyrazów AVXLEX 35 30.69
26255    1 2 3 JEDDWATR 17 59.70
26294    Odcinki względem siebie ADCINKI 12 31.58
26312    Posortuj wyrazy SORTOWNIA2 19 42.73
26531    Posortuj parzyste SORTAGAIN 62 53.89
26846    Liczba czynników pierwszych LCZPIERW 24 74.00
26847    Wybory WYBORY0 38 43.23
27184    Metoda prostokątów METPROST 9 19.01
27215    Algorytm pierwiastkowania SQRTALG 41 31.79
29139    Czy to Fibonacci? FIBOAGAIN 38 59.18
29705    Dopasuj wzorzec STRWZORZEC 25 39.36
30918    Liczby sfeniczne SFENICZNEL 12 25.86
30920    Rozkład na czynniki - HARD FAKTHARD 9 20.31
30921    Być albo nie być BEORNOTTOBE 30 50.85
31125    Rozstęp zbioru ROZSTEPALGO 36 42.31
31199    BinoGame BINOGAME 16 17.76
31200    ONP ONPHARD 76 31.65
31201    Min Max MINMAXOPTIMAL 7 24.00
31202    AlgoTest ALGOTEST1 19 70.15
35325    Względnie pierwsze z 96 WZGLPRIMETYS 10 16.18
36173    Para liczb pierwszych ML2_A 20 41.82
36805    Liczby pierwsze kolejno odlicz PRIMEVNEXT 23 65.91
36866    NWD VS DZIELNIKI NWDDZIEL 9 22.08
39225    Prosto lub w lewo lub w prawo PROSTOCZYNIE 8 68.75
40112    Liczby bliźniacze LICZBBLI 5 81.82
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.