Sebastian Toton

@sebastian05

Poland, Ropczyce

Institution: Z-SAT

Jeżeli wszystkiego wypada spróbować, warto również spróbować niepróbowania niczego.

Historia zgłoszeń
(wersja tekstowa)

Problems

Lista rozwiązanych zadań:

AL_02_02 CEZAR FR_03_11 MWP8_1A PLETROJK ROKPRZ SUMLICZB
AL_03_01 CIAG123 FR_03_12 MWP8_1B PLINZWRT ROZ SUMREKUR
AL_03_02 CTZC FR_03_15 MWP8_1C POL ROZN SWITCH12
AL_03_08 CTZLICZ FUNKCJE1 MWP8_1D POLAAFIG ROZSTEPALGO SYS
AL_03_10 CZTLCALK FUNKCJE2 MWP8_1F POLTR SAMOGLOS TAB1
AL_06_01 CZYWPRZ HEXTOBIN MWP8_2A POSBIN SCALTAB TAB10
AL_06_10 DMNT HOURS MWPZ06A POTDWA SCHHORN TAB11
AL_11_07 DUZELIT HTLE MZFL POTSAM SILNIAMA TAB2
AL_12_01 DZIELN IFCYFRY NEXTCHAR POWPWO SKRUL TAB20
AL_12_02 FASTMAX ILOCZ1234 NWWREK PP0501A SLOWATE TAB21
AL_12_03 FIBOAGAIN ILWC OBLWART PP0601A2 SLWPWYZW TAB3
AL_12_05 FKWADR JEDNOSTK OBLWART2 PRIME_T SMWP_102 TAB4
AL_13_02 FR_01_01 JSPACE OBLWART3 PROCENTY SMWP_103 TAB7
AL_13_03 FR_01_02 JZLICZ OBLWART4 PRZEZTRZ SMWP_104 TAB8
AL_13_07 FR_01_03 KC004 ODL2PKT PTKTODEC SORT3LI TDBFS
AL_13_10 FR_01_04 KC008 ODWRTAB PYTTAB0 SORTAGAIN TRASSY
AL_14_04 FR_01_05 KOTYYYYY OSTROSL PYTTAB5 SORTTEST WSDOCPP13
AL_18_01 FR_01_07 KSCLD PAB1 RCYFR SORTWNIA WSDOCPP2
AL_18_08 FR_01_08 KTNIEPAS PAB2 REK1 SPR1234 WSDOCPP4
AL_20_02 FR_01_10 KWADRATY PAB3 REK2 SRODLIL WSK1
AL_20_03 FR_01_15 LFIBEGO PALIN1 REK2015 SRTRZL WYSTOC
AL_20_04 FR_01_M1 LITERRY PALIND2 REK2016 STACKSTOS ZAMZM
AL_20_05 FR_01_M4 LOL123 PBINARY REK2017 STRPOR ZSNR1Z2
BENZYNA FR_02_01 MANTCECH PICIRC REK2018 STRSAMOG ZSNR1Z3
BEORNOTTOBE FR_02_06 MAX3LICZ PIERWIAS REK3 STRUCT1 ZSNR1ZAD4
BINARY1 FR_02_12 MDMDMD PKTAB1 RELACJA STRUCT2 ZSNR1ZAD5
BINARYII FR_02_16 MMAXSUMA PKTAB2 RESZMOD SUMA ZSNR1ZAD6
BTBT FR_03_01 MODZLICZ PKTAB3 RLNC SUMACYFR ZSNR1_Z6
CALC2 FR_03_02 MTRAPEZ PKTAB4 RODZ_TRO SUMCYFR

Trwają zmagania z zadaniami:

AL_12_08 BRSTKOOW FR_01_14 HYDROI LASTDIGI WSDOCPP14
AL_18_03 DPSUMA FR_02_17 KACZKA MWP8_1E
AVXLEX DWAITRZY HARM3L KROLICZKIIN SUPERSR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.