2018-01-26 00:00:00 Хаяг үүсгэх хичээл by @###@

2017-10-31 00:00:00 Тайлбар by @###@
Энэхүү контентыг программчлалаар анхлан суралцаж байгаа суралцагчдад зориуллаа. Та бүхэн санал хүсэлт байвал jvkhln0@gmail.com майл хаягруу илээнэ үү? Мөн бодлого дэвшүүлж болно.
Хүндэтгэсэн: О.Жавхлан

2017-10-07 00:00:00 Тухай by @###@
Энэхүү контент нь зөвхөн алгоритм программчлал бодлогын сан агуулсан.

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.