Enkele afspraken

 • Opgelegde oefeningen uit de eerste oefeningenreeks (week 1 - week 6) en de tweede oefeningenreeks (week 8 - week 12)

  Elke week worden een aantal basisoefeningen opgelegd aan de student. De student dient zijn/haar oplossingen van elk van deze oefeningen in via Pythia vr de deadline, opgegeven bij de betreffende reeks (zie rubriek Nieuws) . Deze inzendingen hoeven op dat moment nog niet 100% werkend te zijn. Wie er echter wel in slaagt iedere week voor alle basisoefeningen werkende oplossingen in te sturen vr deze deadline, krijgt de bonus dat de toegekende punten bij de evaluatie naar boven zullen worden afgerond. In het andere geval worden de punten afgekapt.

  Elke student wordt verondersteld correcte oplossingen voor alle basisoefeningen te hebben ingestuurd vr de deadline van de evaluatie (week 6 en week 12).

  Naast de basisoefeningen, zijn er een aantal extra evaluatieoefeningen (in week 4 en week 5 voor eerste oefeningenreeks; alle weken voor de tweede oefeningenreeks). De oplossingen van deze oefeningen worden ingestuurd via Pythia vr het verstrijken van de evaluatiedeadline (zie rubriek Nieuws).

 • Evaluatie van de opgelegde oefeningen uit de eerste oefeningenreeks (week 1 - week 6) en de tweede oefeningenreeks (week 8 - week 12)

  Tijdens de werkcolleges mogen de studenten onderling van gedachten wisselen wanneer ze hun oefeningen aan het afwerken zijn. Ter evaluatie van de opgelegde oefeningen zal elke student zich echter individueel moeten aanbieden bij de begeleiders. De deadlines voor het evalueren van de oefeningenreeksen vind je terug in de rubriek Nieuws.


  Elke student wordt verwacht zijn/haar oplossingen van de extra evaluatieoefeningen in te dienen via Pythia vr het verstrijken van deze deadline. In de week van de deadline worden de werkcolleges vervangen door evaluatiesessies. De data hiervan worden tijdig gecommuniceerd. Je zal daartoe gevraagd worden in te schrijven in een groep.
  Tijdens deze evaluatiesessie zal minstens n oefening uit de reeks opgelegde evaluatieoefeningen worden gekozen, waarvoor de student zijn resultaat moet laten zien aan de begeleider. Door middel van bijkomende vragen zal worden gepeild naar het beheersen van de vaardigheden van de student. Wanneer de gekozen oefening ondermaats is, kan de student eventueel vragen om nog voor een tweede oefening gevalueerd te worden voor 2/3 van de punten. Het spreekt vanzelf dat de studenten ook niet-opgelegde oefeningen ter nazicht mogen voorleggen.

  Tenslotte kunnen we nog de volgende richtlijnen voorschrijven bij het oplossen van de oefeningen:
  • Zorg ervoor dat je de gevolgde stappen in de programmacode op een verhelderende manier documenteert. Je kan dit doen door de gepaste commentaarregels in de programmacode op te nemen. Het verdient eveneens aanbeveling om een korte beschrijving van de oefening als commentaar in de programmacode op te nemen. Bij de evaluatie zal eerst nagezien worden of de structuur van de aangebrachte oplossing duidelijk is weergegeven door bondige en informatieve commentaar. Je zal minder punten verdienen voor een oplossing die niet van duidelijke commentaar voorzien is.
  • Schrijf voldoende tussenresultaten uit tijdens de testfase van de programmacode of maak gebruik van de debugfaciliteiten van Eclipse. Op die manier kan je makkelijk nagaan of de verschillende stappen wel juist geïmplementeerd zijn. Meer info over de debugmogelijkheden in Eclipse vind je in de videohandleiding broncode debuggen.
  • Gebruik tijdens het uittesten van de programmacode invoergegevens waarvoor de resultaten makkelijk met de hand te verifiren zijn. Op die manier kan je triviale problemen bij het uitvoeren van de code makkelijk detecteren.
  • Test je programma’s ook uit met minder voor de hand liggende invoerwaarden. (Wat als ik bijvoorbeeld de waarde 0 ingeef voor bepaalde gegevens? En wat als ik een waarde ingeef die niet voldoet aan de vooropgestelde premissen van de programmeur? Zal mijn programma dan nog steeds correct werken?)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.