PROG0085 - Rolling the dice

Imagine a dice game in which a player throws three dice. The player wins

  • €1000 if the amount of dots is equal on every dice
  • €500 if the amount of dots on the dice form a sequence of successive natural numbers
  • €100 if two of the dice have an equal amount of dots

The order in which the dice are thrown is unimportant.

Input

The amount of dots thrown with the dice. Every dice gets its own line.

Output

The prize the player receives after every throw.

Example

Input:

4
6
5

Output:

500

Bij een dobbelspel gooit een speler met drie dobbelstenen. Daarbij wint de speler

  • €1000 als het aantal ogen op alle dobbelstenen gelijk is
  • €500 als het aantal ogen van de drie dobbelstenen een reeks van opeenvolgende natuurlijke getallen vormt
  • €100 als twee van de dobbelstenen een gelijk aantal ogen hebben

De volgorde van de dobbelstenen is daarbij van geen belang.

Invoer

Het aantal ogen dat geworpen wordt met drie dobbelstenen, waarbij het aantal ogen van elke dobbelsteen op een afzonderlijke regel staat.

Uitvoer

De winst die de speler maakt voor de gegeven worp.

Voorbeeld

Invoer:

4
6
5

Uitvoer:

500

Added by:Peter Dawyndt
Date:2011-08-02
Time limit:10s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.