PROG0395 - Theatre square

For the construction of a new theatre, a calculation of the number of tiles needed to tile the floor is required. The theatre floor is a rectangle with length $m$ centimetre and width $n$ centimetre. How many square tiles with sides $a$ centimetres are minimally required for tiling the complete floor. It is allowed to tile an area bigger than the theatre floor, but the entire floor must be covered without having to cut any tiles into pieces.

theatervloer
You need at least 54 square tiles with sides of 50 cm to tile a theatre floor of $430 \times 280\,\textrm{cm}^2$.

Preparation

To solve this problem you need functions from the math module These functions are not available by default for Python, but they can be loaded by inserting the following statement at the top of your code

import math

Which functions are available in the math module can be viewed by entering the following commands in an interactive Python session. 

>>> import math
>>> help(math)
It is always a good idea to consult the online documentation: Standard Python Library.

Input

Three natural numbers $m$, $n$ and $a$, each on a separate line. In this set $m$ and $n$ respectively represent the length and width of a theatre floor, and $a$ is the side of a square tile. All dimensions are expressed in centimeters.

Output

A phrase that indicates the minimum of tiles that are needed to fully tile the floor. Use the sentence from the example below as a template for output.

Example

Input:

430
280
50

Output:

You need 54 tiles of 50 cm to cover a floor of 430 x 280 cm2.

Voor de bouw van een nieuw theater moet berekend worden hoeveel vloertegels er nodig zijn om de vloer te betegelen. De theatervloer vormt een rechthoek met lengte $m$ centimeter en breedte $n$ centimeter. Hoeveel vierkante tegels met zijde $a$ centimeter zijn er minimaal nodig om de volledige vloer te betegelen. Hierbij is het toegestaan om een grotere oppervlakte dan de theatervloer te betegelen, maar de volledige vloer moet bedekt zijn zonder tegels in stukken te kappen.

theatervloer
Je hebt minstens 54 vierkante tegels met zijde 50 cm nodig om een theatervloer van $430 \times 280\,\textrm{cm}^2$ te betegelen.

Voorbereiding

Om deze opgave op te lossen heb je functies uit de math module nodig. Deze functies zijn niet standaard beschikbaar voor Python, maar ze kunnen ingeladen worden door het volgende statement bovenaan je programmacode te plaatsen.

import math

Welke functies er allemaal voorhanden zijn in de math module kan je bekijken door de volgende commando's uit te voeren in een interactieve Pythonsessie.

>>> import math
>>> help(math)
Het is ook altijd een goed idee om de online documentatie van de Standard Python Library te raadplegen.

Invoer

Drie natuurlijke getallen $m$, $n$ en $a$, elk op een afzonderlijke regel. Hierbij stellen $m$ en $n$ respectievelijk de lengte en de breedte van een theatervloer voor, en $a$ is de zijde van een vierkante tegel. Alle afmetingen zijn uitgedrukt in centimeter.

Uitvoer

Een zin die aangeeft hoeveel tegels er minimaal nodig zijn om de vloer volledig te betegelen. Gebruik de zin uit onderstaand voorbeeld als template voor de uitvoer.

Voorbeeld

Invoer:

430
280
50

Uitvoer:

Je hebt 54 tegels van 50 cm nodig om een vloer van 430 x 280 cm2 te betegelen.

Added by:Peter Dawyndt
Date:2013-06-03
Time limit:10s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.