PROG0502 - Trevanion

During the English Civil War, Sir John was locked in Colchester Castle in Essex (north of London). His royalist comrades-in-arms Sir Charles Lucas and Sir George Lisle had just been executed and soon, so would he. At a certain moment, one of the guards handed him a letter. The following night, as his last request Sir John asked to pray in isolation in the chapel for one hour. The request was granted, and when the hour was over, the prisoner was nowhere to be found.

As is rumoured, Sir John found the way to escape in the letter he received. However, the letter was meticulously checked in order to prevent Sir John from receiving unwanted information. Still, the message was hidden in a clever way in the seemingly innocent words of a friend that wanted to address some soothing words to a doomed prisoner. Click here to find out how the secret message was hidden in the letter.

Worthie Sir John, --Hope, that is ye beste comfort of ye afflicted, cannot
much, I fear me, help you now. That I would saye to you, is this only: if
ever I may be able to requite that I do owe you, stand not upon asking me.
'Tis not much that I can do: but what I can do, bee ye verie sure I wille.
I knowe that, if dethe comes, if ordinary men fear it, it frights not you,
accounting it for a high honour, to have such a rewarde of your loyalty.
Pray yet that you may be spared this soe bitter, cup. I fear not that you
will grudge any sufferings; only if bie submission you can turn them away,
'tis the part of a wise man. Tell me, an if you can, to do for you
anythinge that you wolde have done. The general goes back on Wednesday.
Restinge your servant to command. R.T.

Input

The input contains a text in which a secret message is hidden. The text is split over various lines. The first line of the input contains a number $n \in \mathbb{N}$ that indicates how many lines will follow. After that, $n$ lines of text follow.

Output

The output consists of a single line that contains the secret message that was hidden in the text. The secret message is found by traversing the letters left to right. For each punctuation mark encountered, jump to the third letter that follows it. The sequence of these letters forms the secret message. Punctuation marks are those characters that are contained in the string assigned to the variable punctuation in the string module.

In writing out the secret message, all letters must be converted to lower case.

Example

Input:

11
Worthie Sir John, --Hope, that is ye beste comfort of ye afflicted, cannot
much, I fear me, help you now. That I would saye to you, is this only: if
ever I may be able to requite that I do owe you, stand not upon asking me.
'Tis not much that I can do: but what I can do, bee ye verie sure I wille.
I knowe that, if dethe comes, if ordinary men fear it, it frights not you,
accounting it for a high honour, to have such a rewarde of your loyalty.
Pray yet that you may be spared this soe bitter, cup. I fear not that you
will grudge any sufferings; only if bie submission you can turn them away,
'tis the part of a wise man. Tell me, an if you can, to do for you
anythinge that you wolde have done. The general goes back on Wednesday.
Restinge your servant to command. R.T.

Output:

panelateastendofchapelslides

Tijdens de Engelse Burgeroorlog zat Sir John Trevanion opgesloten in Colchester Castle in Essex (ten noorden van Londen). Zijn royalistische spitsbroeders Sir Charles Lucas en Sir George Lisle waren net geëxecuteerd en ook hem wachtte hetzelfde lot. Op zeker moment overhandigde één van de cipiers hem een brief. De volgende avond vroeg Sir John bij zijn laatste verzoek om een uur in afzondering te mogen bidden in de kapel. Het verzoek werd ingewilligd en toen het uur verstreken was bleek de gevange nergens meer te bespeuren.

Naar verluidt vond Sir John de manier om te ontsnappen in de brief die hem op het laatste moment was overhandig. De brief was nochtans zorgvuldig nagekeken om te voorkomen dat hij ongewenste informatie zou doorgespeeld krijgen. De boodschap was echter op een slimme manier verborgen in de schijnbaar onschuldige woorden van een vriend die een verdoemde gevangene nog wat troostende woorden toesprak. Klik hier om te weten te komen hoe de geheime boodschap in de brief verborgen zat.

Worthie Sir John, --Hope, that is ye beste comfort of ye afflicted, cannot
much, I fear me, help you now. That I would saye to you, is this only: if
ever I may be able to requite that I do owe you, stand not upon asking me.
'Tis not much that I can do: but what I can do, bee ye verie sure I wille.
I knowe that, if dethe comes, if ordinary men fear it, it frights not you,
accounting it for a high honour, to have such a rewarde of your loyalty.
Pray yet that you may be spared this soe bitter, cup. I fear not that you
will grudge any sufferings; only if bie submission you can turn them away,
'tis the part of a wise man. Tell me, an if you can, to do for you
anythinge that you wolde have done. The general goes back on Wednesday.
Restinge your servant to command. R.T.

Invoer

De invoer bevat een tekst waarin een geheime boodschap verborgen zit. De tekst is gesplitst over verschillende regels. De eerste regel van de invoer bevat een getal $n \in \mathbb{N}$ dat aangeeft hoeveel regels er volgen. Daarna volgen $n$ regels tekst.

Uitvoer

De uitvoer bestaat uit één enkele regel die de geheime boodschap bevat die in de gegeven tekst verborgen zit. De geheime boodschap wordt gevonden door de tekst van links naar rechts te doorlopen. Bij elk leesteken spring je naar de derde letter die erop volgt, en door die letters achter elkaar te zetten, vind je de geheime boodschap. De leestekens zijn die karakters die vervat zitten in de string die werd toegekend aan de variabele punctuation in de string module.

Bij het uitschrijven moeten alle letters van de geheime boodschap omgezet worden naar kleine letters.

Voorbeeld

Invoer:

11
Worthie Sir John, --Hope, that is ye beste comfort of ye afflicted, cannot
much, I fear me, help you now. That I would saye to you, is this only: if
ever I may be able to requite that I do owe you, stand not upon asking me.
'Tis not much that I can do: but what I can do, bee ye verie sure I wille.
I knowe that, if dethe comes, if ordinary men fear it, it frights not you,
accounting it for a high honour, to have such a rewarde of your loyalty.
Pray yet that you may be spared this soe bitter, cup. I fear not that you
will grudge any sufferings; only if bie submission you can turn them away,
'tis the part of a wise man. Tell me, an if you can, to do for you
anythinge that you wolde have done. The general goes back on Wednesday.
Restinge your servant to command. R.T.

Uitvoer:

panelateastendofchapelslides

Added by:Peter Dawyndt
Date:2014-08-29
Time limit:10s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.